#Sever 1#Sever 2#Sever 3
Tên điên cuồng cưỡng hiếp gái xinh đến chết

Tên điên cuồng cưỡng hiếp gái xinh đến chết

8.3 3 votes

Nội dung phim

Mình vừa đọc báo xong thấy xã hội bây giờ thực sự là hỗn loạn nếu con người ta không có chứng kiến không có học thức mà pháp luật mà không nghiêm mình nghĩ là cuộc sống sẽ còn nhiều phức tạp hơn đấy các bạn ạ, báo nói rằng hôm trước có một thằng đàn ông xin đi thuê nhà nó lần mò vào mấy xóm trọ để kiếm gái cứ xóm nào có gái xinh là nó xin đến ở nhờ nhưng nói thật là mấy thằng như thế mình đã gặp rất nhiều rồi, nhưng không ngờ thằng này nó lại manh động đến như thế nó cưỡng dâm em gái xóm trọ này đến chết mà chết rồi nó còn không tha nữa cơ

Diễn viên tham gia phim

N/A